November weather forecast in Split

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 October, Sunday. day, 17°; night, 14°; clear28 October, Monday. day, 17°; night, 14°; clear29 October, Tuesday. day, 17°; night, 15°; clear30 October, Wednesday. day, 16°; night, 12°; clear31 October, Thursday. day, 16°; night, 12°; clear1 November, Friday. day, 16°; night, 14°; partly cloudy2 November, Saturday. day, 16°; night, 15°; partly cloudy
3 November, Sunday. day, 17°; night, 14°; partly cloudy4 November, Monday. day, 17°; night, 16°; partly cloudy5 November, Tuesday. day, 17°; night, 16°; clear6 November, Wednesday. day, 17°; night, 16°; rain7 November, Thursday. day, 16°; night, 15°; rain8 November, Friday. day, 16°; night, 14°; partly cloudy9 November, Saturday. day, 16°; night, 14°; clear
10 November, Sunday. day, 15°; night, 13°; rain11 November, Monday. day, 15°; night, 13°; rain12 November, Tuesday. day, 15°; night, 13°; clear13 November, Wednesday. day, 15°; night, 12°; clear14 November, Thursday. day, 15°; night, 12°; clear15 November, Friday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy16 November, Saturday. day, 15°; night, 12°; rain
17 November, Sunday. day, 14°; night, 13°; partly cloudy18 November, Monday. day, 14°; night, 12°; clear19 November, Tuesday. day, 14°; night, 13°; rain20 November, Wednesday. day, 14°; night, 13°; rain21 November, Thursday. day, 14°; night, 12°; rain22 November, Friday. day, 13°; night, 13°; clear23 November, Saturday. day, 12°; night, 11°; clear
24 November, Sunday. day, 13°; night, 10°; clear25 November, Monday. day, 12°; night, 11°; clear26 November, Tuesday. day, 10°; night, 9°; clear27 November, Wednesday. day, 12°; night, 9°; clear28 November, Thursday. day, 13°; night, 11°; rain29 November, Friday. day, 12°; night, 12°; clear30 November, Saturday. day, 13°; night, 11°; rain