May weather forecast in Konakli

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28 April, Sunday. day, 21°; night, 20°; clear29 April, Monday. day, 21°; night, 19°; clear30 April, Tuesday. day, 21°; night, 19°; clear1 May, Wednesday. day, 21°; night, 20°; clear2 May, Thursday. day, 21°; night, 20°; partly cloudy3 May, Friday. day, 21°; night, 20°; partly cloudy4 May, Saturday. day, 20°; night, 20°; clear
5 May, Sunday. day, 21°; night, 19°; clear6 May, Monday. day, 21°; night, 19°; clear7 May, Tuesday. day, 21°; night, 20°; clear8 May, Wednesday. day, 21°; night, 20°; clear9 May, Thursday. day, 22°; night, 20°; clear10 May, Friday. day, 21°; night, 20°; clear11 May, Saturday. day, 21°; night, 20°; clear
12 May, Sunday. day, 21°; night, 20°; clear13 May, Monday. day, 22°; night, 21°; clear14 May, Tuesday. day, 23°; night, 21°; clear15 May, Wednesday. day, 22°; night, 21°; clear16 May, Thursday. day, 23°; night, 21°; clear17 May, Friday. day, 23°; night, 22°; clear18 May, Saturday. day, 23°; night, 22°; clear
19 May, Sunday. day, 22°; night, 21°; clear20 May, Monday. day, 22°; night, 20°; clear21 May, Tuesday. day, 22°; night, 21°; clear22 May, Wednesday. day, 23°; night, 21°; clear23 May, Thursday. day, 23°; night, 21°; clear24 May, Friday. day, 23°; night, 21°; clear25 May, Saturday. day, 22°; night, 21°; clear
26 May, Sunday. day, 23°; night, 21°; clear27 May, Monday. day, 23°; night, 22°; clear28 May, Tuesday. day, 23°; night, 21°; clear29 May, Wednesday. day, 24°; night, 22°; clear30 May, Thursday. day, 24°; night, 22°; clear31 May, Friday. day, 24°; night, 22°; clear1 June, Saturday. day, 25°; night, 23°; clear