May weather forecast in Bishkek

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28 April, Sunday. day, 13°; night, 11°; clear29 April, Monday. day, 15°; night, 12°; clear30 April, Tuesday. day, 16°; night, 12°; rain1 May, Wednesday. day, 17°; night, 13°; clear2 May, Thursday. day, 18°; night, 14°; clear3 May, Friday. day, 17°; night, 14°; partly cloudy4 May, Saturday. day, 18°; night, 14°; rain
5 May, Sunday. day, 18°; night, 14°; clear6 May, Monday. day, 17°; night, 14°; rain7 May, Tuesday. day, 18°; night, 15°; clear8 May, Wednesday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy9 May, Thursday. day, 19°; night, 14°; partly cloudy10 May, Friday. day, 16°; night, 13°; clear11 May, Saturday. day, 18°; night, 14°; clear
12 May, Sunday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy13 May, Monday. day, 20°; night, 16°; partly cloudy14 May, Tuesday. day, 20°; night, 16°; partly cloudy15 May, Wednesday. day, 21°; night, 16°; partly cloudy16 May, Thursday. day, 20°; night, 16°; clear17 May, Friday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy18 May, Saturday. day, 18°; night, 14°; rain
19 May, Sunday. day, 18°; night, 14°; rain20 May, Monday. day, 17°; night, 12°; clear21 May, Tuesday. day, 18°; night, 15°; partly cloudy22 May, Wednesday. day, 19°; night, 15°; rain23 May, Thursday. day, 18°; night, 15°; partly cloudy24 May, Friday. day, 19°; night, 15°; rain25 May, Saturday. day, 19°; night, 16°; partly cloudy
26 May, Sunday. day, 21°; night, 16°; clear27 May, Monday. day, 20°; night, 17°; clear28 May, Tuesday. day, 23°; night, 17°; rain29 May, Wednesday. day, 22°; night, 16°; clear30 May, Thursday. day, 20°; night, 16°; clear31 May, Friday. day, 21°; night, 17°; clear1 June, Saturday. day, 20°; night, 16°; rain